صدا و سیما عملاً به سازمانی برای پرداخت حقوق به چند ده‌هزار کارمند و توزیع درآمد نفت میان بخشی از جامعه تبدیل شده

  سینما مثبت: رضا استادی، منتقد تلویزیون درخصوص سهم برنامه های طنز و آگاهی‌دهنده تلویزیون در روزهای قرنطینه خانگی می...

ادامه مطلب
صفحه 10 از 10 1 9 10